سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – ایران
فرزاد کریمزاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – ایران
حسین برسی – انستیتو شرینگ، دانشگاه هانور – هانور، آلمان
محمدرضا نقاشان – دانشگاه صنعت آب و برق – تران – ایران

چکیده:

استفاده از ترانسفورماتورهای خشک در ایران در حال توسعه است. این ترانسفورماتورها به تخلیه جزئی بسیار حساس بوده و در صورت بوجود آمدن تخلیه جزئی و توسعه عیب منجر به اتصال حلقه در کویل فشارقوی و متعا قباً حرارت موضعی روی کویل شده و با گسترش آن اجزاء مختلف ترانسفورماتور آسیب دیده از حیز انتفاع خارج می شود. حفاظتهای مرسوم ترانسفورماتور نمیتواند به موقع این عیب را تشخیص داده و اقدام به قطع ترانسفورماتور از شبکه برای جلوگیری از خسارات کلی به اجزاء آن نماید. در این مقاله مراحل طراحی و ساخت سیستم ساده و مقرون به صرفهای که با استفاده از حرارت سطحی موضعی و نقطهای در کویل فشارقوی ما را قادر به تشخیص عیب عایقی در مراحل ابتدایی آن مینماید توضیح داده شده و تحقیقات انجام شده در این خصوص گزارش گردیده است.