سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون سقایی – عضو هیأت علمی دانشگاه ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشکده مهندسی برق
علی شیرزادی – عضو هیأت علمی دانشگاه ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشکده مهندسی برق
مصطفی نعمت الهی –

چکیده:

بررسی کیفیت سوخت و عملکرد موتور شناورها د و موضوعی است که با رعایت آ نها مالکان شناورها م یتوانند صدها هزار دلار صرف هجویی کنند. ام ا آنچه هنوز نیازمند تأمل است، آشفتگی موجود در بحث آلایند ههای شیمیایی است. از آنجایی که سوخ تهای دریایی ۶۰ درصد از هزین ههای اپراتوری ناوگان را به خود اختصاص م یدهند، این نکته بسیار حائز اهمیت است که مالکا ن و مدیران شناورها به مسئله سوخت و را ههای جلوگیری از اتلاف آن توجه کنند. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی ، استفاده از انرژی تابشی خورشید به عنوان سرآمد انرژی های موجود، در اختیار بشر قرار گرفته است چرا که دسترسی به آن آسان و مقدار آن نیز نامحدود است. ضمن آنکه استفاده از این انرژی، هیچگونه آلودگی برای محیط زیست ندارد. میزان بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای جهان رو به افزایش است و درحال حاضر یکی از شاخصه های توسعه یافتگی بحساب می آید. بکارگیری فتوولتاییک ها در شناوره مزایای زیادی به همراه دارد که فرهنگ سازی آن گامی بسیار بزرگ در توسعه فعالیت های دریایی محسوب می شود. در این مقاله ضمن معرفی مزایای انرژی خورشیدی، نگاهی به سیستم تولید و توزیع انرژی الکتریکی داشته و پس از آن با انواع متفاوت اینورترها آشنا می شویم.