سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
حیدرعلی شایانفر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت, دانشگاه علم وصنعت ایر
ابراهیم ایرانی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت, دانشگاه علم وصنعت ای
فرشید شالچی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت, دانشگاه علم وصنعت ایر

چکیده:

نیازهای روز افزون به افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع، سرعت عمل در تشخیص محل خطا و برقراری مجدد سرویس برقرسانی و در نهایت کاهش هرچه بیشتر انرژی توزیع نشده در شرکت های توزیع برق از جمله الزاماتی هستند که واحدهای تولید و بهرهبرداری را بهسمت استفاده ازسیستمهای نظارت و کنترل شبکه سوق دادهاند . لذا نیاز به سیستمی که بتواند با هزینه بسیار پایین نیازهای متعارف و واقعی بهره برداران شبکه را بر آورده سازد، مشهود میباشد. در این مقاله طراحی و ساخت سیستم تعیین موقعیت مکانی فیوزکاتاوت با هدف آگاهی یافتن سریع از خاموشی بدون نیاز بهخبررسانی مشترکین و انتقال سایر پارامترهای مهم در کنترل شبکه به منظور مدیریت جامع خاموشی انجام گرفته است . ازمزایای این سیستم میتوان به کاهش انرژی توزیع نشده ,کاهش زمان خاموشی , افزایش رضایت مندی مشترکین ,کاهش سرقت درشبکه و کمک به طرح های ملی ازجمله کاهش آلودگی و سوخت و ترافیک اشاره کرد. این سیستم درزیر فیوزکاتاوتها نصب میشود و موقع قطع فیوزکاتاوت حسگر آن تحریک شده و سبب فعال شدن مدار ارتباط دهنده شده و بهطور خودکار با شماره تلفنهائی که از قبل در سیستم تعریف شده ارتباط برقرار کرده و به صورت پیغام صوتی موقعیت مکانی خود را اعلام میکند.