سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی کسرایی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

نتیجه پژوهشهایی که برروی عوامل موثر برریزش دانه انجام شده است نشان میدهد که بیشترین تلفات دانه درمرحله برش محصول اتفاق می افتد به عبارت دیگر سهم بزرگی از تلفات کلادوات مورد استفاده برای درو مربوط به دماغه است هدف ازانجام این پژوهش ساخت یک سکوی آزمایشگاهی به منظور شناسایی و ارزیابی عوامل موثر برریزش دانه دردماغه کمباین بود تا با انجام آزمایش برروی عواملی که برریزش دانه ها درهنگام برداشت موثرترند مناسب ترین تنظیم های لازم تعیین و توصیه شوند عواملی که توسط این وسیله مورد بررسی قرارگرفت عبارت از سرعت حرکت رو به جلو سرعت حرکت شانه برش سرعت چرخش چرخ فلک ارتفاع برش ساقه موقعیت عمودی قرارگیری چرخ فلک فاصله عمودی از شانه برش موقعیت افقی قرارگیری چرخ فلک جلو یا عقب قرارگرفتن نسبت به شانه برش بود دستگاه به گونه ای طراحی و ساخته شد که برای بررسی هریک از این عوامل قسمت مربوطه قابلتی تنظیم درحدود موردنظر را داشت با توجه به هدف ساخت وسیله که استفاده از ان برای انواع گیاهان مختلف بود سعی شد دامنه تنظیم ها برای هریک از عاملها به اندازه کافی گسترده باشد تا بتوان ازآن برای بیشتر گیاهان استفاده کرد.