سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید توسلی – دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا پورروستا – دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا مراد – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
کریم مظاهری – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درتحقیق حاضر آزمایشگاهی تحقیقاتی به منظور مطالعه نحوه عملکرد محفظه احتراق موتورهای رم جت سوخت مایع توسعه داده شده است که هدف آن بررسی عملکرد یک محفظه احتراق تحقیقاتی موتوررم جت سوخت مایع درشرایط ترمودینامیکی مشابه پرواز می باشدمراحل انجام کار شامل طراحی و ساخت زیرسامانه های سکوی مورد نظر که شامل سامانه تامین هوای گرم سامانه تامین سوخت مایع محفظه احتراق تحقیقاتی با مقطع رمبع بوده می باشد ودرادامه آ« فرایند کالیبراسیون زیرسامانه ها به منظور تعیین محدوده عملکردی آن ها و راه اندازی موتور تحقیقاتی انجام می پذیرد کالیبراسیون سامانه تامین هوای گرم ساهخته شده که شامل تعیین سرعت جریان و دمای خروجی از آن به منظور تعیین ماخ ورودی به محفظه احتراق درشرایط پروازی است کالیبراسیون انژکتور که شامل تعیین مقدار دبی سوخت و زوایای پاشش برحسب اختلاف فشار آن می باشد