سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی سلیمانی ایوری – استادیار
کریم محمدی – دانشیار

چکیده:

اندازه گیری و ثبت سرعت وسایل نقلیه جهت نظارت برحرکت آنها و افزایش ضریب امنیت جاده ها از اهمیت زیادی برخوردار است حال چگونه م یتوان سرعت وسایل نقلیه موجود را با حداقل تغییرات درسرعت سنج موجود در وسایل نقلیه اندازه گیری و درکامپیوتر ثبت نمود؟ این مقاله فوق با انتخاب سیستم موقعیت یاب جهانی GPS به این سوال پاسخ می دهد با توجه به منابع متعدد خطا در سیستم GPS و تنوع درگیرنده های GPS آیا سرعت سنج بدست آمده با این سیستم از دقت لازم برخوردار میب اشد؟ برای پاسخ به این سوال و سوالهای مشابه بلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی که شامل بلوکهای سیستم موقعیت یاب جهانی سرعت سنج الکترونیکی سخت افزار ثبت اطلاعات و کامپیوتر می باشد بیان شده و هر بلوک با توجه به ضرروت مختصرا توضیح داده شده است پس از طراحی و ساخت قسمتهای مختلف و عیب یابی آنها و تنظیم زمان و مسافت طی شده جهت بررسی دقت سرعت سنج ساخته شده اطلاعات لازم از مسیرهای مختلف و درسرعتهای مختلف جمع آوری و پس از انتقال به کامپیوتر مورد تجزیه وتلحیل قرارگرفته و کارآایی سرعت سنج فوق و دقت آن توسط نمودارهایی مورد بررسی قرارگرفته و این نتیجه کلی حاصل شده است که سرعت سنج ساخته شده با هزینه مناسب می تواند برای اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه با دقت خوبی مورد استفاده قرارگیرد.