سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی صیامی – پژوهشگاه نیرو
مسعود آسایش –
اصغر نجفی –
امیرحسین همدانیان –

چکیده:

سطح صوت بالا تجهیزات نیروگاهی یکی از مسایلی است که امروزه بسیاری از نیروگاه های کشور با آن درگیر هستند و این امر برای آنها مشکل ساز گردیده است . کنترل نویز صوتی در واحد های صنعتی و به ویژه نیروگا ه ها ازدیر با ز با توجه به وجود تجهیزات مختلف بسیار حایز اهمیت می باشد . در این مقاله به بیان طراحی، ساخت و تست یک نمونه سایلنسر -مافلر پرداخته شده که برایمسیر تخلیه بخار در نیروگاه ها کاربرد دارد . ابتدا بهاندازه گیری های صوتی انجام شده جهت شناخت محتوای صوتی منبع صدا پرداخته شده و سپس بر اساس نتایج انداز ه گیری و تحلیل آنها ، طراحی انجام شده برای اینتجهیز بیان م ی گردد . در ادامه فرآیند ساخت تشریح و در پایان نتایج تست تجهیزکنترل صدای ساخته شده پس از نصب بر روی مسیر مورد نظر بیان می گردد . نتایج تستصو تی منبع صد ا قبل و بعد ا ز نصب سا یلنسر با هم مقایسه شده و دامنه صوت به محدوده قابل قبول کاهش یافته است