سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید چگینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اکبر صناعی – استادیار سابق دانشگاه صنعتی اصفهان
داود محمدزمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

امروزه بکارگیری سوختهای فسیلی مانند گازوئیل و بنزین به منظور کاربرددرموتورهای بنزینی و گازوئیلی با چالشهای جدی مانند برخوردار بودن ازآلودگی های فراوان مانند دی و منواکسید کربن اکسیدهاین یتروژن ذرات معلق و … همچنین هزینه بالای سرویس تعمیر نگهداری و نداشتن ایمنی لازم نسبت به گاز طبیعی فشرده روبروست لذا پیدا کردن جایگزینی مناسب می تواند دررفع این چالشها کمک شایانی به بخش انرژی نماید دراین پژوهش ازسامانه سوخت رسانی گازطبیعی فشرده به منظور کاربرد درموتوردیزل تراکتوری استفاده گردید بطوریکه ساختار فیزیکی این پژوهش مبتنی برکمترین تغییرات درسازوکار کلی موتور و کمترین مقدار استفاده از تجهیزات و قطعات مکانیکی و الکترونیکی می باشد واین تغییرات شامل اصلاح الگوی مصرف گازوئیل ازطریق ثابت نگهداشتن مصرف گازوئیل هنگامی که موتوربرروی حالت گازوئیل کار می نمایدو تغییراتی که درمجرای خروجی هواکش تراکتور که محل قرارگیری مخلوط کننده و میکسر است طراحی گشته و بهترین محل قرارگیری رگولاتور که قلب سامانه سوخت رسانی گاز را به خود اختصاص داده است درجهت مخالف مانیفولد دود تعبیه گشته است که وظیفه اصل ی و اساسی آن که کاهش فشار می باشد را عملی سازد