سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا مهدویان – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن عاقل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سعید مینایی – دانشیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسن نجفی – استادیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پروژه سعی شده است تا با بهینه سازی مجموعه چرخ یک نمونه گاوآهن دوطرفه تولید داخل،مشکلات ایجاد صدا، دفرمه شدن (شکستگی، پیچش و تغییر شکل های دائمی) قطعات، افزایش تنش های موضعی وآسیب به سامانه هیدرولیک برطرف گردند. در هنگام چرخش چرخ گاوآهن، ضربه شدیدی در مجموعه گاوآهن ایجاد می شود که نیاز به بهینه سازی و طراحی سازوکاری برای میراندن و خنثی نمودن این ضربه احساس گردید.در این راستا ۵ ایده مطرح و با استفاده از روشی نظام مند، ایده برتر(سازوکار لنگ و لغزنده) از میان ۵ طرح اولیه انتخاب و محاسبات فنی، مدل سازی و ساخت این سازوکار انجام شد. پس از ساخت و نصب سازوکارلنگ و لغزنده بر روی گاوآهن برگرداندار، آزمای شهای مقایس های غیر کمی و نظری با سامانه اصلی و موجود روی دستگاه صورت گرفت. نتایج حاصل از این مقایسه گویای این مطلب بود که نصب این سامانه روی دستگاه،ارتعاش و ضربه مجموعه را به شدت کاهش داده و عملکرد آنرا بهبود می بخشد