سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم تبار – کارشناس پروژه های بخش مدیریت طرح مهندسین مشاور ایمن سازه فدک
فریبرز سهرابی – مدیربخش بهسازی لرزه ای مهندسین مشاورایمن سازه فدک
گیتا صدیق –

چکیده:

طرحهای بهسازی لرزه ای وزارت کشور از سال ۱۳۸۱ و به منظور مقاوم سازی ساختمان های مهم تابعیه وزارتکشور و ساختمان های امدادی و آتش نشانی ها آغاز گردید درطی این سالها مطالعات مراحل مختلف بهسازی لرزه ای برروی این ساختمان ها انجام پذیرفته و حجم انبوهی از اطلاعات تولید شده است تدوین و بهره گیری از نتایج این مطالعات یکی ازدغدغه های دفتر فنی و هماهنگی طرح های عمرانی وزارت کشور بوده است برای دستیابی به این هدف طراحی یک سامانه بانک اطلاعاتی دردستورکار قرار گرفت تا ضمن حفظ اطلاعات مربوط به مطالعات قسمت های مختلف امکان بهره گیری از نتایج این مطالعات فراهم گردد همزمان با طی مراحل برنامه نویسی و طراحی جمع آوری ودسته بندی این اطلاعات انجام شده و پس از تدوین نهایی سامانه مراحل ورود اطلاعات به آن انجام گرفت.