سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده عباسی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
تهمینه نصراللهی –
محمد امانی تهران –
مرضیه آقاجانی –

چکیده:

هنگامیکه یک جسم در سیال حرکت میکند، از سیال نیرویی مقاوم در خلاف جهت حرکت، به جسم وارد میشود. این نیرو را نیروی دراگ ۱ سیال مینامند. نیروی مقاوم آب در برابر حرکت شناگر، نیروی مقاوم هوا در برابر حرکت دوندگان ودوچرخهسواران نمونههایی از نیروی دراگ سیال به شمار میآید. براساس روابط مکانیک سیالات، افزایش سرعت با کاهش نیروی دراگ امکانپذیر است. از اینرو تلاش برای کاهش نیروی مقاوم به منظور افزایش سرعت ورزشکار، مورد توجه محققین قرارگرفته است. یکی از حیطههای ورزشی مورد توجه پژوهشگران ورزش شنا است. در این پژوهش، به منظور اندازهگیری نیروی دراگ وارد بر شبیهساز شناگر، سامانهای طراحی و ساخته شده است. در این سامانه موتورDCبه منظور واحد حرکت دهندهی شبیهساز شناگر استفاده، و ولتمتر و آمپرمتر برای اندازهگیری توان ورودی دستگاه به کار گرفته شده است. شبیهساز شناگر از جنس چوب و در دو اندازه ساخته شده است. نمونهها از سه نوع پارچهی حلقوی پودی متداول در تولید پوشاک شنا و از جنسنایلون، نایلون-لایکرا، و پلیاستر تهیه شده است. تحلیل آماری نتایج، بیانگر تأثیر جنس پارچه بر مقدار نیروی دراگ میباشد. از اینرو در طراحی پوشاک ورزشی برای ورزشکارانی که با نیروی دراگ سیال مواجهاند، توجه به جنس پارچه و خواص سطحی آن ضروری است.