سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبرز جهانشاه – استادیار گروه انرژی و نیروگاه-مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق
گلی پورمند – کارشناس ارشد شیمی تجربی و عضو گروه پژوهشی مرطوب سازی غشایی
مریم اشتری – کارشناس مهندسی شیمی و عضو گروه پژوهشی مرطوب سازی غشایی

چکیده:

مجموعه غشا-الکترود پیل های سوختی پلیمری بیشترین تاثیر را در طول عمر و راندمان ان ها دارد. رطوبت مناسب غشا باعث انتقال یون هیدروژن به میزان کافی شده و در نتیجه واکنش های شیمیایی پیل را افزایش می دهد. خشکی غشا علاوه بر عدم انتقال یون ها سبب شکنندگی غشا خواهد شد به همین دلیل مرطوب ساز ها نقش مهمی در افزایش راندمان و طول عمر پیل سوختی پلیمر بازی می کنند. مرطوب ساز غشایی به علت غیرفعال بودن (عدم انجام واکنش شیمیایی) و سادگی در ساختار نقش ویژه ای در سیستم پیل های سوختی پلیمری ایفا می کند. در این مقاله گزارش مراحا طراحی ، شبیه سازی، ساخت نمونه مرطوب ساز غشایی برای استفاده در پیل سوختی یک کیلو وات را که برای اولین بار در ایران اجرا شده است ارائه می شود. اندازه گیری کمیت های فیزیکی جهت تطبیق با نظریه بوده است. ساخت نمونه کارگاهی به همراه دستگاه تست مرطوب ساز انجام گرفته و منحنی های کار مرطوب ساز برای سه دمای ۸۰ ºc 70 ºc 55 ºc تعیین شده است که تولید هوای ۱۰۰% مرطوب با نقاط دمای شبنم به ترتیب ۵۵ ºc 46 ºc 38 ºc امکان پذیر است. کاربرد این مرطوب ساز ها به همراه پبل سوختی یک کیلو وات در دمای ۶۰ ºc با توجه به نمودار های سایکرومتری منجر به تولید رطوبت %۹۰ برای هوا خواهد شد. مرطوب سازی گاز هیدروژن به میزان ۱۰۰% در دما های بالاتر نیز امکان پذیر است.