سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی امینی شرفی – مربی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
ابراهیم ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

هرساله حدود ۲۵تا۳۵ درصد کل محصولات کشاورزی دنیا توسط حشرات علفهای هرز و عوامل بیماریزای گیاهی از بین می روند و این ارقام درصورت عدم مبارزه تا۸۰درصد افزایش می یابد طبق گزارش منابع وزارت کشاورزی میزان خسارت سالیانه آفات درایران به حدود ۳۰ درصد می رسد با توجه به این نکات لزوم بهینه سازی درماشین آلات مبارزه با افات ضروری به نظر می رسد ربات RFA64 به منظور انجام عملیات درمزارع کشاورزی طراحی و ساخته شد مهمترین توانایی این ربات قابلیت حرکت درانواع زمین های کشاورزی میب شاد وجه تمایز ربات RFA64 با دیگر سیستم های هوشمند و غیرهوشمند کشاورزی حذف چرخها از ساختارحرکتی می باشد بنابراین ربات برای حرکت از مکانیزمی شبیه به پا درموجودات زنده حرکت تناوبی گسسته بهره میگیرد که این ویژگی باعث مانورپذیری ربات درانواع زمینهای کشاورزی ازجمله شالیزار ها می شود ربات RFA64 برای حرکت کردن کمترین سطح تماس را ب زمین داشته بنابراین به هنگام حرکت درمزارع تقریبا هیچ آسیبی به محصولات وارد نمی کند این درحالی استکه هنگامی یک تراکتور یا ادوات دیگر برا یانجام عملیات سمپاشی وارد مزرعه می شود مقدار قابل توجهی از محصولات را زیرچرخ ها گرفته و از بین می برد