سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود داداشی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه
حمیدرضا قاسم زاده – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تبریز
ترحم مصری گندشمین – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی و ساخت یک بیوراکتور در مقیاس پایلوت از نوع خود گرمکنی به منظور شبیه سازی و مطالعه سیستماتیک فرآیند تولید کمپوست ( هوازی و غیر هوازی) می باشد. راکتور طراحی و ساخته شده دارای سه مخزن ایتوانه ای ( مخزن داخلی، مخزن خارجی، مخزن پایه) می باشد. مخزن استوانه ای داخلی آن از جنس پلی اتیلن با ضخامت ۵۰ میلی متر و مخزن دیگر از جنس فلز با ضخامت ۲ میلی متر می باشد. مخزن داخلی که مواد اولیه ( ضایعات ارگانیک) در داخل این مخزن ریخته شود دارای حجم ۲۱۱ لیتر و ارتفاع ۷۰۰ میلی متر با قطر داخلی ۶۲۰ میلیمتر می باشد. مونتاژ این سه مخزن بر روی هم موجب ایجاد یک لایه عایق هوایی ضخامت ۱۰۰ میلی متری در طراف مخزن داخلی می شود. در این راکتور به منظور آنالیز گازهای خروجی (دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، آمونیاک و اکسیژن و متان) از فرایند و دمای مواد و ثبت مقادیر انها و اعمال کنترل مورد نظر از حسگرهای مربوطه متصل به یک شبکه الکترونیکی استفاده گردید. راکتور مورد نظر با طراحی مخازن جداگانه دارای قابلیت انعطاف کاربردی بوده و می تواند جهت مطالعه فرایند تولید کمپوست به صورا غیر فعال، (شبیه مقیاسهای واقعی و نفوذ هوا از دیواره های جانبی)، اثر فشار ناشی از ارتفاع مواد وتولید کمپوست به صورت غیر هوازی _بیوگاز) به کار برده شود.