سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اردشیر پروار – گروه مهندسی برق دانشگاه رازی

چکیده:

دراین مقاله هدف تشریح طراحی و ساخت دماسنج دیجیتالی می باشد و سعی شده است که مطالب به صورت پیوسته ومنسجم بیان شوند مفاهیم و مطالب ارائه شده دراین مقاله درچهاربخش مجزا ولی مرتبط با هم بیان شده است بخش اول درمورد سنسور حرارتی و بخش دوم در مورد تقویت کننده و بخش سوم درمورد تبدیل آنالوگ بهدیجیتال و بخش آخر درموردنمایشگر می باشد.