سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هیمن امیری – دانشجو یکارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین کیانمهر – دانشیاران دانشگاه تهران
اکبر عرب حسینی –
ایمان ولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

متراکم سازی و تهیه پلت یکی از راه های موثر جهت استفاده بهینه کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش صرفه اقتصادی دراستفاده از کودهای دامی است شناخت خواص اساسی متفاوت ذرات کودی از قبیل اندازه شکل ترکیبات شیمیایی و جرم مخصوص توده وذره برای بهینهس ازی فرایندمتراکم سازی پلت سازی لازم و ضروری است لذا دراین تحقیق جهت فراوری کود قبل از پلت کردن توسط دستگاه پلت سازی دستگاه های مورد نیاز شامل یک دستگاه الک شیکر جهت اندازه بندی ذرات کود و یک دستگاه همزن نوع ریبون جهت ترکیب مواد افزودنی خصوصا رطوبت به کود و یک دستگاه ورزدهنده نوع پدالی جهت پخش یکنواخت رطوبت دربین ذرات کود گاوی طراحی و ساخته شده و نهایتا مواد فراوری شده توسط اکسترودر تک پیچ پلت گردید. همچنین جهت مقایسه خصوصیات پلت های تولیدی از نظر خصوصیات انبارداری آزمون شکست برروی پلت ها صورت گرفت .