سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرنوش علی پورشهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف نفت
ساره صدیق – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
بنفشه نجاری فریزهندی – دانشجوی اکتشاف معدن
بهزاد مهرگینی – دانشجوی دکتری اکتشاف نفت

چکیده:

دردنیای مدرن امروز بهینه سازی و کاهش هزینه ها ازنکات اصلی درپروژه های مهندسی به شمار می رود به همین منظرو صاحبان صنایع به دنبال معرفی روشهای آزمایشگاهی جدیدی هستند به طوریکه با استفاده از آنها بتوان مناسب ترین روند برای تعریف یک پروژه را انتخاب کرد ازجمله فاکتورهای موثر دربراورد هزینه و زمان درمطالعه پروژه های حفاری عمیق اندیسهای قابلیت حفاری سنگ است این اندیس ها نخستین بار دردانشگاه علم و تکنولوژی نروژ درسال ۱۹۸۰تا۱۹۸۳ معرفی شده و امروزه به عنوان یکی از روشهای معتبر درمطالعات مهندسی حفاری تونل و اتشباری سنگ مطرح هستند مجموعه آزمایشهای قابلیت حفاری شامل تعیین سه اندیس نرخ حفاری DRI سایش سرمته BWI و عمرسرمتهCLI می باشد که با استفاده ازسه شاخص شکنندگی S20 چالخوری مینیاتوری SJ و سایش aV قابل محاسبه هستند این سه شاخص به ترتیب توسط ازمایشهی شکنندگی قابلیت چالخوری مینیاتوری و سایش بدست می آیند درراستای این هدف پس ازانجام مطالعات تئوری اقدام به طراحی این سری دستگاه ها شد.