سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصور گل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شمس اله عبداله پور – اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز
اصغر محمودی –

چکیده:

درمسیر توسعه مکانیزاسیون کشور دراختیاربودن ادوات کشاورزی از ملزومات توسعه و پیشرفت در کشاورزی است طراحی ساخت و ترویج ادوات گوناگوندررابطه با مراحل مختلف کشاورزی خاک ورزی کاشت داشت برداشت عملیات بعد از برداشت درایران زا مسئولیت های مهم مهندسین ماشین های کشاورزی است یکی از مراحل مختلف عملیات کشاورزی که درعملکرد بهینه محصول نقش بسزایی دارد عملیات داشت است دربسیاری ازمحصولات ردیفی یکی ازمراحل مهم تنک کردن میب اشد تنک کردن درکشور توسط کارگر و به وسیله دست انجام می شود دراین تحقیق طراحی و ساخت دستگاه تنک کن محصولات ردیفی است که با بهره گیری از سیستم انتقال توان نیوماتیکی بطور تصادفی حذف بوته ها را انجام شد حذف بوته هابا استفاده از اعمال نیرو توسط یک بازو و تیغه متصل به آن بصورت حرکت آونگی یا حرکت رفت و برگشتی انجام می شود بازو و تیغه متصل به آن توسط یک سیلندر به حرکت درمی اید سیستم کنترل دستگاه از یک مدار الکتریکی تشکیل شده و کنترل توسط مداریمتشکل از رله ها و تایمر انجام می شود سیلندر نیوماتیکی با اتصال به یک شیرسولونوئیدی فرمان حرکت و حذف بوته ها را توسط تیغه متصل به بازو از سیستم کنترل الکتریکی دریافت می کند. بعد ازساخت دستگاه یک تست آزمایشگاهی برروی دستگاه صورت گرفت ازمایشات دلالت برعملکرد خوب ماشین ساخته شده دارند.