سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشیار
مجید رشیدی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سعید عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه ماشینهای کشاورزی
عبدالرحیم خوجم لی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ماشین های کشاورزی

چکیده:

گندم مهمترین محصول زراعی کشور است که نقش عمده ای در تامین مواد غذایی مردم دارد ضایعات این محصول در هنگام برداشت بسیارزیاد می باشد دراین تحقیق طراحی ساخت و ارزیابی دستگاه تنظیم کننده خودکار الک در کمباین انجام شد نتایج نشان میدهد که ضایعات گندم درهنگام استفاده از این دستگاه حدود ۱۴۴ درصد نسبت به زمان عدم استفاده آن کاهش می یابد در سرعتهای بالاتر کمباین نیز استفاده از این سیستم افت های کمی و کیفی ناشی از سرعت پیشروی زیاد را جبران کرده و ظرفیت مزرعه ای کمباینرا افزایش میدهد.