سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله ابتدا به بررسی کلی ارابه های فرود و میزان حساسیت این مجموعه در مکانیزم هواپیما پرداخته و در ادامه لزوم توجه به پروسه های ساخت و مونتاژ این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن به منظور حصول اطمینان از صحتساخت و مونتاژ این مجموعه به تدوین تس تهایی جهت صدور تأییدیه های لازم پرداخته و در نهایت دستگاهی جهت تست موارد تدوین شده طراحی و ساخته شده است. همچنین قابلیت دستگاه جهت انجام تست های مختلف نیرو -جابجایی، تست جهش، تست نشتی و روند انجام هر تست به همراه چگونگی تحلیل نتایج تا رسیدن به تأیید نهایی نیز به تفصیل توضیح داده شده است