سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم عالی – عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده:

دفع و بازیافت پسماندهای تولیدی امروزه یکی از مشکلات کلیدی درجهان بویژه درکشورهای درحال توسعه می باشد این درحالیست که بسیاری از پسماندهای بهراحتی قابل برگشت به چرخه طبیعی می باشند لامپ های فلورسنت بعنوان یکی از این پسماندهای دغدغه آفرین می باشند لامپ های فلورسنت درکنار مزایای زیادی که از نظر کاربرد دارند دارای ترکیبات و اجزایی مانند جیوه هستند که بعد از اتمام عمر مفیدشان پتانسیل خطرزایی برای محیط زیست و سلامت انسان ها را دارا می باشند . مقدار جیوه موجود دریک لامپ فلورسنت ۵ برابر میزان توصیه شده از طرف سازمان جهانی بهداشت می باشد و درصورت ورود به چرخه محیطی می تواند سلامت محیط زیست وهمچنین انسان ها بویژه جنین خردسالان و دیگر افراد آسیب پذیر را درپی داشته باشد. درراستای حذف خطرات و ایجاد فرصت احیای منابع طبیعی دستگاه بازیافت انواع لامپ های کم مصرف با نام Lamp برای اولین باردرکشور طراحی و ساخته شده است این دستگاه کوچکترین مدل قابلیت بازیافت تا ۲۰۰۰ لامپ فلورسنت را درروز داراست و درهرمرحله مخزن ان توان نگهداری ۵۰۰۰ لامپ بازیافت شده را داراست .