سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید پاچیده – تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران
سیدتقی امیدنائینی –

چکیده:

امروزه با وجود ساخت و سازهای های زیرسطحی در محیط های شهری، گاهی مسیر دائمی جریان آب های زیرسطحی تغییر می یابد. در بدترین حالت، آب با جابجایی و شستن بخشی از دانه های توده خاک، در درون آن مجراهایی را ایجاد و آن را از نظر مقاومتی سست می نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله روش طراحی و ساخت یک نمونه دستگاه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس و روش آزمایشی که بتوان به وسیله آن خاکهای درشت دانه را از نظر پایداری داخلی بررسی و آزمایش کرد، بیان شده است. دستگاه شامل استوانه ای به قطر ۳۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۷۰۰ میلیمتر می باشد که نمونه خاک در درون آن قرار می گیرد. با کنترل دبی و هد ورودی، سربار، دبی خروجی، میزان و اندازه رسوبات خروجی و نشست خاک در طول آزمایش، می توان آب شستگی زیرسطحی را بر اساس شرایط محیطی و یا فرضی مورد نظر، بررسی کرد