سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید رضا حافظی – پژوهشگاه نیرو
محمد مرامی ساران – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله طراحی و ساخت درایور تریستورهای سری ۶ کیلولت توضیح داده شده است . یکی / در ولو تریستوری ۶ از عمده مشکلات درایور تریستورهای سری در ولتاژ بالا تامین تغذیه است. در این طرح برای تامین تغذیه درایورها از جریان شاخه اسنابر تریستورها استفاده شده است . به این ترتیب نیاز به تامین تغذیه از سطح پتانسیل صفر و تبعات استفاده از آن روشها بر طرف شده است . در درایور مذکور برای انتقال سیگنالهای فرمان و حفظ ایزولاسیون بین سیستم کنترل و ولو از فیبرهای نوری استفاده شده است . همچنین جهت حفاظت تریستورها در برابر اضافه ولتاژ از نیمه هادی BOD استفاده شده است. به منظور جلوگیری از آتش شدن ناخواسته تریستورها به خاطر وجود نویزهای موجود در محیط، سیگنالهای آتش به صورت کد شده ارسال و در درایور رمزگشائی می شود . همچنین اطمینان از عملکرد صحیح کارتهای درایو سیگنال فیدبکی از طریق فیبر نوری به سیستم کنترل در پتانسیل صفر ارسال م یشود. این درایور در یک TCR 6/6 کیلو ولت در پژوهشگاه نیرو پیاده سازی و آزمایش شده است.