سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرجس ملک جانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمهدی جعفری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدهاشم رحمتی – استادیار
حبیب ا… میرزایی – استادیار

چکیده:

به منظور مطالعه رفتار خشک کردن دانه های روغنی یک خشک کن بسترسیال آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد اجزای این خشک کن شامل دمنده هوای گریز ا زمرکز ازنوع جریان شعاعی با قدرت موتور ۲ کیلووات که با توجه به سرعت حد نمونه های موردنظر انتخاب شد محفظه خشک کن محفظه سیال سازی به شکل استوانه با قطرداخلی ۰/۲ متر و ارتفاع ۰/۶ متر و کوره حرارتی با سه المنت الکتریکی و توان ۱/۵ کیلووات تعیین گردید به منظور کنترل رطوبت نسبی هوای ورودی خشک کن سامانه ای جهت تنظیم رطوبت طراحی گردید این سامانه شامل یک کمپرسور کندانسو واواپراتور بود به منظور آزمایش عملکرد صحیح دستگاه و ارزیابی آن با استفاده از نمونه کلزا آزمایشات خشک کردن درسه سطح دمایی ۴۰و۵۰و۶۰ درشرایط بستر سیال و دررطوبت های نسبی ۲و۴۰و۶۰ درصد انجام شد نتایج حاکی ازآن بود که شرایط بستر سیال و رطوبت نسبی ۲۰درصد بهترین شرایط برای خشک کردن کلزا بود و مشخص شد که خشک کن بسترسیال با شرایط فوق زمان خشک کردن را به میزان قابل توجهی کاهش داد.