سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی جعفری – استادیار، مهندسی صنایع غذایی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
افشین وحید – کارشناس، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه علوم کشاورزی و من
حمید قولی – کارشناس، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه علوم کشاورزی و من

چکیده:

دراین تحقیق با توجه به اهمیت بهینه سازی در واحدهای صنعتی غذایی و تکنولوژی پس از برداشت، یک خشک کن چرخشی با سیکل بسته طراحی و ساخته شده است. در طراحی این خشک کن ابتدا تمام محاسبات مربوط بهموازنه جرم و انرژی ،انتقال حرارت زمان وقفه، ابعاد خشک کن و توان مورد نیاز آن به شکل کلی صورت گرفته است. در مرحله ی بعدی یک سیکل بسته برای این خشک کن ایجاد گردید، که به همین دلیل برج جذب رطوبت و سیستم کنترل رطوبت، دما ، سرعت چرخش استوانه و سرعت جریان هوا در راستای استفاده مجدد از هوای مصرفی وبهینه سازی در مصرف انرژی، طراحی شده است.این خشک کن برای گیاهان دارویی ،محصولات دانه ای و بسیاری از محصولات غذایی مختلف قابل استفاده خواهد بود