سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عباچی زاده – شرکت توزیع برق تبریز
ابوالحسن قاسمی –
سیدمهدی مهایی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

باتوسعه روزافزون شهرها و افزایش تقاضاانرژی شبکه های توزیع درحال توسعه و پیشرفت می باشند توسعه شبکه ها همواره جهت انتقال توان برای مصرف کننده ها می باشد توان راکتیو و نیز درکنار توان اکتیو مورد تقاضا مشترکین بودهاست و یکی ازمنابع راکتیو خازن می باشد باتوجهبه قانون ملی خازن گذاری شرکت های توزیع ملزم به نصب خازن درشبکه های توزیع شده اند ولی به مرور بعضی از مشکلات وجود خازن درشبکه بارز گردید و گاه دربعضی ازشبکه هاباعث ایجاد مشکلاتی فراتر ازتصور شدند بدین منظور یک نوع خازن باکنترلر هوشمند طراحی و ساخته شده که ورود و خروج خارن را به شبکه کنترل کند این سیستم علاوه برمقرون بصرفه بودن دارای مزایایی ازجمله عدم کارکرد درزمان های غیرنیاز توان راکتیو کاهش استهلاک خود خازن و ادوات شبکه سیستم اعلام ایراد و قابلیت اطمینان بالا ازمزایای اصلی این طرح می باشد.