سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – پژوهشگاه نیرو تهران، ایران

چکیده:

بمنظور جبران توان راکتیو نیروگاه های بادی منجیل و بهبود۶۳ کیلوولت لوشان نصب جبران کننده / وضعیت پست ۲۰توان راکتیو استاتیک در این پست در نظر گرفته شده است. مطالعات مورد نیاز برای طراحیSVCشامل جمع آوری اطلاعات شبکه و انداز هگیری شاخ صهای کیفیت توان پست، ، تعیین ظرفیت بانک فیلتر وTCRتعیین آریش بانک فیلتر و تعیین مشخصات فنی المانهای قدرت آن در این مقاله انجام گرفته است.