سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن اسلامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز بختیاری نژاد –

چکیده:

تحریک و آشکارسازی تجربی شکل مودها ابزاری قدرتمند برای تعیین مدل دقیق و واقعی رفتاردینامیکی سازه ها می باشد روشهای مختلفی برای اندازه گیری فرکانسها و شکل مودهای طبیعی یک سیستم جهت شناسایی و مدلسازی آنها رایج است دراین روشها یا سیستم با شرایط اولیه بصورت ازاد ارتعاش می کند و یا تحریک آن خارجی است ازانواع روشهای تحریک نظیر نیروی هارمونیک ضربه استاندارد ضربه و نیروی اتفاقی و نظایر آنها خواه به صورت تماسی و خواه بصورت غیرتماسی برای به ارتعاش دراوردن سیستم به همراه وسایل اندازه گیری نظیر شتاب سنجها حسگرهای سرعت تغییر مکان صوت و غیره از نوع تماسی و غیرتماسی برای دریافت و ثبت پاسخ آن استفاده میشود درتحریک کننده های متداول سیستم دریک یا چندنقطه از آن تحریک شده و پاسخ ازیک یا چندنقطه از آن دریافت می شود تحریک کننده پویش گربرای تحریک و اعمال بارمتحرک سازه ها ازروشهای جدید و موثربرای شناسایی و تحلیل سازه ها م یباشد.