سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشته بختیاری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید علی سید باقری – تحقیقات هیدرومتالوژی، امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه
حسین آتشی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

فروشویی کانسنگ های مس به عنوان یکی از اهداف بیوتکنولوژی با طراحی، ساخت و کاربرد بیوراکتورهای مناسب فراهم خواهد شد. در این طرح پژوهشی، برای فروشویی زیستی غبار الکتروفیلنرهای کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه جهت استحصال مس، اقدام به طراحی و ساخت بیوراکتورهای ایرلیفت و مخزنی همزن دار پیوسته در مقیاس آزمایشگاهی شد. سیستم بیوراکتورهای مخزنی همزن دار شامل سه راکتور که به شکل سری به یکدیگر وصل شدند. راکتور اول با حجم ۶ لیتر و قطر داخلی ۱۳ سانتیمتر و ارتفاع کاری ۳۰/۵ سانتیمتر و دو راکتور دیگر با حجم ۴ لیتر و قطر داخلی ۱۱ سانتیمتر و ارتفاع کاری ۲۱/۵ سانتیکتر طراحی و ساخته شد. سیستم بیوراکتورهای ایرلیفت نیز شامل سه ایرلیفت ۶/۵ لیتری با قطر داخلی ۱۰ سانتیمتر و ارتفاع کاری ۷۳/۵ سانتیمتر بود که به شکل سری به یکدیگر وصل شدند. اندازه و طرز کار هر سه ایرلیفت کاملاً مشابه و از نوع سیکل داخلی بوده و یک سیکل خارجی جهت نمونه گیری و لطمینان از اینکه نمونه تهیه شده حداقل زمان ماند مورد نیاز در داخل ایرلیفت را گذرانده، روی راکتور تعبیه شد. نشان داده شد که طراحی و ساخت بیوراکتورهای ایرلیفت ساده تر از بیوراکتورهای مخزنی همزن دار است.