سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا زمانی – استادیار پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید شعبانی – مربی پژوهشی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا- دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر حسین مستشفی – کارشناس ارشد مکانیک و پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا – دانشگاه صنعت

چکیده:

بویه های موج نگار یکی از مهمترین نیاز های شبکه های اندازه گیری مشخصه های دریایی می باشد. بویه موج نگار به دلیل شرایط سخت دریایی یکی از پیچیده ترین نوع بویه ها از نظر ساختار مکانیکی بدنه، سخت افزار الکترونیکی و نرم افزار برداشت و ارسال داده است. این بویه برای اندازه گیری مشخصه های فیزیکی موج شامل ارتفاع، پریود و جهت موج، مشخصه های اقیانوس شناسی شامل دمای آب، شوری آب و سرعت جریان و مشخصه های هواشناسی شامل دما، فشار و رطوبت نسبی هوا، و سرعت و جهت باد به کار می رود. در این مقاله بخش های مختلف بویه موج نگار که در داخل کشور طراحی و ساخته شده معرفی می گردد. بخش های مورد بررسی شامل بدنه و ساختار مکانیکی آن ، حسگر های هواشناسی، اقیانوس شناسی و موج نگاری، سخت افزار الکترونیکی جمع آوری و پردازش داده ها، سامانه تامین انرژی خورشیدی و در نهایت بخش های نرم افزاری می باشد.