سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمصطفی ساداتی – کارشناسی ارشد، کارشناس آزمایشگاه خلاء و فوق سرد
حسین تارقلی زاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امید بیات – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله، طراحی و ساخت مخزن هیدرید فلزی با ظرفیت ذخیرهسازی ۲۰۰ لیتر استاندارد هیدروژن با مشخصات هیدروژنی آن گزارش شده است. برای پر کردن این مخزن از ترکیبات پایهAB5 استفاده شده است. درصد ذخیرهسازی نیزwt%1.64 بدست آمده است که قابل رقابت با نمونههای خارجی است. برای ارزشیابی بهتر مخزن ساخته شده مقایسهای بین این مخزن و مخزنSC-0300 ساخت شرکتHBank Technology صورت گرفته است.