سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید احسان قاضی عسگر – کارشناسی ارشد هیدرومکانیک، شرکت مدیریت و مهندسی صف رزموند

چکیده:

شرکت مدیریت و مهندسی صف رزموند برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت شناوری چند منظوره جهت بهره برداری در پروژ ههای لوله و کابل دریایی نموده است.خط لوله و کابل دریایی نموده است. شناور کاب لگذار ۳۰۰۰ تنی، یک شناور چند منظوره با تجهیزات مناسب جهت انجام پروژه های مرتبط در خلیج فارس و دریای عمان م یباشد که قابلیت انجام لوله گذاری را نیز دارد. این شناور کاملاً منطبق بر الزامات موسسه رده بندی GL و سازمان IMO طراحی شده و کلیه سیستم های آن دارای تاییدیه کلاس GL هستند. شناور فوق از نوع هستند. شناور فوق از نوع (Dynamic Positioning Class II) 2 DP بوده و قابلیت کار تا Sea State 4 را دارد. محاسبه نیروهای محیطی جهت تخمین قدرت سیستم ۲ DP بر طبق API و مقایس ههای آماری صورت گرفت . طراحی سیستم هدایت کابل بهین هسازی وزن شناور و طراحی سیست مهای لول هکشی، برق و ماشی نآلات مطابق با الزامات دستیابی به معیار ۲ DP و نیز انجام آنالیز ریسک و FMEA از جمله مراحل طراحی بود هاند. طراحی بهینه سیستم لول هکشی و کاهش هزین ههای ساخت و خرید تجهیزات و ماشی نآلات در این طرح لحاظ شده است. این شناور با دارا بودن فضای محیط زیستی با ظرفیت ۱۰۰ نفر و نیز قرارگیری Moon Pool در وسط شناور توانایی انجام عملیا تهای Commissioning و ژئوتکنیک – ژئوفیزیک را نیز دارد.