سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فدایی تهرانی – استادیار دانشکده مکانیک ساخت و تولید
محمود منیر واقفی – استادیار دانشکده مواد
حسین استادی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ساخت و تولید

چکیده:

در حال حاضر برای دید ۳۶۰درجه در سنسورهای بینایی از ایینه های omni-directionalاستفاده میکنند.این آیینه های همچینین در panoramic vision.catadioprapic imaginigولنزهای fish-eyeبرای دوربینها استفاده می شود.آیینه های omniفضای بزرگی را برای دید اشیا تامین میکنند و باعث کاهش مشکلات ناشی از محاسبات optical flow میگردند.در تحقیق حاضر برروی آیینه های مخروطی ،کروی و هیپربولیک با ایده انتخاب بهترین سنسور تصویری ساخت آن ،عملیات ماشینکاری CNC،پرداخت سطح،آماده سازی سطح برای پوشش مانند shot pinning سیکل عملیات حرارتی و در نهایت پوشش دهی الکترولس نیکل فسفربه عنوان روشی نوین برای انعکاس بهتر این آیینه اجرا یگردید برای بررسینتایج عملکرد از یک ربات متحرک فوتبالیست بهره گیری گردید که در آن سنسور بینایی omni هدایت آن را برعهده داشت و توانایی آیینه مذکور درایجاد انعکاس و پردازش تصویر مطالعه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که آیینه های هیپربولیک با پوشش الکترولس نیکل فسفر از نظر عملکرد پردازش تصویر مناسب بوده و درکارایی سیستم رباتیک مذکور نقش بسزایی دارد همچنین استفاده از فلز به دلیل قابلیت ماشین کاری درساخت آیینه ها انحنای آیینه به دلیل قابل استفاده بودن برای دوربینهای جدید نوع پوشش بدلیل انعکاس و کاهش هزینه تولید از جمله فاکتورهای موثر دربهبود کیفیت وانتخاب آیینه omni این سیستمها می باشد