سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر فعله گری – دانشگاه ارومیه، گروه برق
جواد نوری نیا –
چنگیز قبادی کهنه شهری –

چکیده:

در این مقاله یک آنتن ریزنواری شکافدار با تغذیه هم صفحه cpw)دارای پلاریزاسیون دایروی راستگرد در جهتz+ و پلاریزاسیونچپگرد در جهت–Zطراحی و ساخته شده است. پهنای باند امپدانسی آنتن در بازه% ۲-۷ و( ۱۱۰ GHz 3.5:1پهنای باند نسبت محوری۳-dBآنتن ساخته شده در بازه فرکانس۵GHz-2 %85) 2.5:1میباشد. ساخت آسان و استفاده از زیرلایه ارزان قیمتFR4با ضخامت۸mm ازمزایای این آنتن به شمار می رود.بهره آنتن پیشنهادی(در بازه پلاریزاسیون دایروی) بینdBi4-5.7 بوده که برای کاربرد در شبکههای محلی و مخابرات بیسیم بهرهای مناسب میباشد. شبیه سازی و بررسی نتایج تست آنتن در مقاله آمده است