سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا وفایی نظام خواه – فارغالتحصیل مهندسی برق-قدرت دانشگاه بیرجند
بهزاد گل نرگسی – فارغالتحصیل مهندسی برق-قدرت دانشگاه بیرجند،
ناصر مهرشاد – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه بیرجند، بیرجند،

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف وزارت نیرو از ابتدای تاسیس آن،برنامهریزی برای توسعهی بخش نیروگاهی کشور بوده است. اما منطقی است که در کنار این هدف، به عوامل تاثیرگذار دیگری از جمله آلودگی محیط زیست و محدود بودن سوختهای فسیلی نیز توجه شود. بنابراین توسعه و احداث نیروگاههایی با قابلیت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بدون هیچگونه محدودیت منطقی و اخلاقی این هدف مهم را تامین میکند. به همین دلیل است که برای رفع محدودیتهای فنی و عملی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تحقیقات گستردهای انجام میشود. پیشرفتهای اخیر در فنآوری مربوط به تولید سلولهای خورشیدی و فراوانی انرژی نورانی در بیشتر نقاط ایران، باعث شده که تولید انرژی الکتریکی با استفاده از سلولهای خورشیدی برای کاربردهای خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، به بازار آمدن لامپهای با مصرف بسیار پایین و طبیعت مکمل اینگونه لامپها و سلول خورشیدی در تامین روشنایی برای روستاهای دور از شبکهی توزیع، احداث نیروگاههای کوچک و سیار در این روستاها را توجیه میکند. در این تحقیق یک سیستم دنبالکنندهی خورشید برای نصب روی سلولهای خورشیدی طراحی و ساخته شده است. این سیستم، سلول خورشیدی را در جهتهای چپ/راست و بالا/پایین بهگونهای میچرخاند که همواره در معرضتابشمستقیم نور خورشید باشد. این امر میتواند به بهرهبرداری بهینه از سلول خورشیدی منجر شود.