سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا حسنخویی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – استاد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فنی،بخش م
پرویز مظفری – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی،کارخانه زغالشویی زرند

چکیده:

اخیرا استفاده ازمارپیچ درفراوری زغالسنگ ریزدانه ۱۵۰تا۱۰۰۰ میکرون مرسوم شده است درکارخانه زغالشویی زرند برای فراوری برخی ازجریان های ریزدانه واحد جدایش سیکلون مارپیچ به کاررفته عامل اصلی بالا بودن خاکستر درکنسانتره واحدهای سیکلون – مارپیچ مربوط به ذرات کوچکتر از ۱۵۰ میکرون است لذا با انتقال این جریان ها به سرندهای ۰/۵ میلی متری بخش زیادی از ذرات کوچکتر از ۰/۵ میل یمتر حذف می شوند ذرات حذف شده خوراک واحد سیکلون مارپیچ بخش فلوتاسیون را تامین می کنند کنسانتره مارپیچهای این واحد به منظور آب گیری و افزایش کیفیت به سرندهای ۰/۵ میل یمتر فرستاده م یشود و ذرات حذف شده برای فراوری مجدد به ابتدای مدار این واحد بازگردانده میشود همین امرباعث باردرگردش شدن بخش زیادی از کنسانتره می گردد این ذرات آن قدر به گردش خود ادامه میدهند که از سرریز سیکلون این واحد خارج شوند برای حذف این بار درگردش تغیی رفاریند ابگیری و نرمه گیری از این کنسانتره پیشنهاد گردید بدین منظور از مدرای متشکل از سانتریفیوژ و فیلتر استفاده شد