سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرجانه گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
اشکان رجایی – کارشناس ارشد روسازی و نگهداری خطوط ریلی

چکیده:

طراحی ارگونومیکی و مناسب صندلی مسافر و جانمایی آن برای قطار سریع السیر یکی از مسائل مهم و ضروری بوده که بطور مستقیم با راحتی مسافر در ارتباط می باشد جانمایی صندلی با مقایسه ظرفیت حمل و نقل و راحتی مسافر بدست می آید دراین مقاله به بررسی چگونگی طراحی صندلی مسافری و جانمایی ان پرداخته شدها ست فرایند طراحی شامل ۴ مرحله می باشد درابتدا می بایست نیازهای طراحی بررسی و آنالیز شود که این بخش اساس طراحی صندلیهای مسافری درجه ۱و۲ را تشکیل میدهد سپس نمونه اولیه ساخته شده و بصورت مکرر برروی ان ارزیابی و اصلاح صورت میگیرد و درنهایت نحوه چیدمان صندلیها ارایهمی شود.