سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید ابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی شریف،ایران
کاوه نفری – دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی شریف،تهران

چکیده:

پذیرش آداب سازمانی به عنوان وسیله ای برای افزایش کارایی و منفعت سازمانی طراحی و تولید سامانههای رایانه ای کمک به تدوین آداب نامه های سازمانی را ایجاب نموده است دراین پژوهش پس از مباحث نظری لازم از تلفیق دو مدل رضایت سنجی مشتریان و اعتماد افرینی سازمانی مدل سه وجهی به نام سرمآن طراحی شده است که توفیق یا شکست سازمان را در قبال بندهای آداب نامه ای ارزیابی نموده و بندهای آدابی کم اثر را جهت حذف یا بازبینی معرفی می نماید نرم افزار طراحی و تولید شده براساس این مدل بهبود آتی بندهای آدابی تولیدی سامانه را پس از اثر سنجی پیشنهاد می کند کمی سازی اثرات بکارگیری آداب نامه تولیدی رایانه ای درفعالیت های سازمانی و ارایه گزارش تحلیلی متنی رایانه ای دراین مورد از نوآوری های این مقاله است.