سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر ترابی – شرکت سایپا، مدیریت مهندسی قوای محرکه
جواد نیستانی – شرکت سایپا، مدیریت مهندسی قوای محرکه
مجید سلطان – شرکت سایپا، مدیریت مهندسی قوای محرکه
ابراهیم محب – شرکت سایپا، مدیریت مهندسی قوای محرکه

چکیده:

امروزه رویکرد به سوخت های جایگزین به عنوان یک استراتژی مهم در جهت نیل به کاهش وابستگی انرژی، بهبود آلایندگی هوا و تغییرات آب و هوایی به شمار میرود. علیرغم سالها اعمال سیاستهای تشویقی تمایل افراد برای استفاده از خودروهای گازسوز به کندی در حال رشد است. یکی از مسایل مؤثر در این زمینه به طراحی خودرو و موتور برمیگردد. شرکت سایپا که از نگاه آماری به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده خودروهای گازسوز جهان شناخته میشود، این مسئله را در بازخورد مشتریانش دیده است. موتور خودروهای دوگانه سوز فعلی این شرکت بر اساس کارکرد با سوخت بنزین طراحی شده و افت توان و گشتاور محسوسی هنگام استفاده از سوخت گاز در مقایسه با سوخت بنزین وجود دارد. این مسئله با اصلاحاتی که در بدنه خودرو جهت برآوردن الزامات تست تصادف صورت گرفت و منجر به افزایش وزن خودرو شد حادتر گردید. در این مقاله مجموعه اقدامات انجام گرفته در خصوصبهبود عملکرد موتور دوگانهسوز و تغییر طراحی آن بر اساس عملکرد باسوخت گاز تشریح شده است. عمده تغییرات در سیستم هوارسانی، جانمایی بهینه انژکتورهای گاز، نسبت تراکم، شکل محفظه احتراق، تقویت و بهبود خواص مکانیکی برخی از قطعات محفظه احتراق بوده است. خودروی مجهز به این موتور توانسته الزامات استاندارد ملی سماره ۱۱۹۰۴ با عنوان ویژگیها و روش آزمون موتورها و خودروهای پایه گازسوز را برآورده کند [ ۱]. حداکثر توان و گشتاور این موتور در حالت گاز به ترتیب حدود ۱۳ و ۱۶ درصد نسبت به موتور فعلی رشد داشته در حالیکه از مصرف سوخت کاسته شده است.