سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرسول موسوی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی
سیدسعیداله مرتضوی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه شهید چمران اهواز
بیژن وثوقی وحدت – عضو هیئت علمی، گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی شریف،تهران

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی سیستمهای توزیع شده در زندگی امروزی بسیار گسترش یافتهاند معمولا الگوی بار سیستمهای توزیع شده بسیار سریع و دینامیک درحال تغییر است موازنه بار یک اصل اساسی در افزایش کارایی سیستم های توزیع شده می باشد عدم وجود حافظه مشترک بین سیستمهای مستقل و تاخیر در کانالهای ارتباطی موجب ابهام در اطلاع از وضعیت کل سیستم می شود این ابهام باعث عدم اطمینان در تصمیم گیری موازنه بار می گردد برای حل این مشکل دراین مقاله یک الگوریتم هوشمند مبتنی بر منطق فازی در سیستم توزیع شده متمرکز پیشنهاد شده است طول بسته های ارسالی و نرخ سرویس در هر گره متغیر است ورودیهای فازی بارجاری و زمان انتظار در نظر گرفته شدهاست توان عملیاتی، میانگین زمان پاسخ و نرخ حذف بسته این الگوریتم با الگوریتمهای پویا و ایستا مقایسه شده است و نتایج نشان میدهدکه این الگوریتم بهینه تر و کارایی بهتری دارد.