سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عارضی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

ورود فناوریهای جدید به عرصه روشنایی که از آنجمله می توان به فناوری چراغهایLED اشاره نمود موجب لزوم بازنگری در برخی از تعاریف و روشهای آزمون محصولات این فناوریها به منظور ارزیابی کیفیت آنها گردیده است . به عنوان مثال می توان به تعریف عمر لامپ و نحوه آزمون عمرسنجی آن اشاره کرد. عمرLEDها نسبت به منابع نوری دیگر بسیار زیاد است، بطوریکه آزمون عمرسنجی درخصوص آنها طولانی و وقت گیر بوده و موجب اخلال در روند پیشرفت این فناوری می گردد. از طرفی چشم پوشی از انجام این آزمون موجب ورود سیل گونه محصولات بی کیفیت وکم دوام به بازار خواهد شد که اتلاف سرمایه ها را در پی خواهد داشت. لذا سازمانها و مراجع تاییدکننده و گواهی دهنده می بایست اقدام به تدوین روشهایی نمایند که با سرعت بیشتر بتواند درخصوص کیفیت محصول تصمیم گیری کند. در این مقاله یک رویه آزمون سریع عمرسنجی برای چراغهای LEDتشریح خواهد شد که بدون نیاز به صرف زمان و با ، استناد به گواهی آزمون قطعهLEDانجام یک آزمون حرارتی و یک سری محاسبات ساده ریاضی می تواند عمر چراغLEDرا تخمین بزند.