سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعلی نقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
حامد فلاح – استادیارو عضوهیئت علمی دانشگاه

چکیده:

امروزه اندیشمندان، کارآفرینی را به مثابه استراتژی مناسب برای گسترش بهره وری و توسعه سازمان تلقی می کنند و براین باورنند که کارآفرینی موجب ارتقای بهره وری در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین المللی می شود که این امر نیاز به بستری مناسب در سازمان دارد. در این میان کارآفرینی سازمانی فرآیندی که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرینان انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های فردی یا گروهی را به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی به ثمر برسانند. لذا در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که تفکر استراتژیک دارند. از سوی دیگر, دستیابی به سطوح بالای بهرهوری و کمال از طریق برنامهریزی استراتژیک امکانپذیر است. کارت امتیازی متوازن از جمله ابزارهای پیاده سازی و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان هاست که کاربرد زیادی در این زمینه دارد. از طرفی دنیای پر رقابت سازمانی بگونه ایست که سازمان ها همواره باید به تغییر بعنوان یکی از محور های اصلی رقابت نگاه کنند و این تغییرات و نو آوری در سازمان ها از طریق کار آفرینی سازمانی محقق خواهدشد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که با کاربرد VIKOR به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره، از منظر استراتژیک و بر اساس BSC به بررسی شاخصهای کار آفرینی سازمانی در دانشگاه یزد بپردازیم