سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ئاسو شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات واحد قزوین
مهدی دهقان تخت فولادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالرسول قاسمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

به شاخه ای از علم مخابرات که به بررسی و حل چالشهای شبکه های ریزمقیاس با تجهیزاتی درحدودمیکرو تا نانومتر ۹- ۱۰ متر می پردازد شبکه های نانویی می گوییم شبکه های نانویی با ایجاد ارتباط متقابل میان نانوماشین ها و فراهم کردن ابزاری برای هماهنگی و اشتراک اطلاعات میان آنها انجام کارهای پیچیده را در مقیاسهای مولکولی میسر می سازند و بشر را قادر می سازند که از طریق فرستنده گیرنده های مولکولی اطلاعات را در قالب سیگنالهای زیستی بسیار ریز و با مصرف توان و زیست سازگاری بیشتر از شبکه های کلاسیک و با نرخ بیتی مناسب ارسال و دریافت کند و می تواند جایگزین مناسبی برای روشهای کلاسیک مخابرات مانند استفادها ز امواج الکترومغناطیسی صوتی یا نوری باشد از میان انواع کانالهای مختلف نزدیک برد برد متوسط و دوربرد درشبکه های نانویی دراین مقاله شبکه های نانویی دوربرد بی سیم را مورد بررسی قرار داده و ضمن بررسی الگوی زیستی انتقال و پردازش فرمون درحشرات فرایند کدگذاری کم هزینه و کارایی را برای کانالهای بیسیم مبتنی بر انتشار مولکولی ارایه خواهیم کرد.