سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر امامی تلارمی – دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ایران
بهنام ابراهیمی – دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در مقاله حاضر نمونهای جدی د از پمپها ی تولی د توان ازانرژی موج، در بسترهای آبی با قابلیت تنظ یم ارتفاع معرفی شده است. این دستگاه در کف بسترهای آبی نصب میگردد ودارای ویژگی منحصر به فرد تنظیم ارتفاع در جزر و مد است.این ویژگی با استفاده از یک سیستم ترمز ی و ستون تنظ یمارتفاع حاصل میشود. در ادامه این مقاله سیستم روابط حاکم بر حرکت این دستگاه در شرایط مختلف حرکت ی استخراج شده است و با استفاده از روابط مذکور و داده ها ی اولیه مفروض، یک طراحی فرضی انجام شده است . معادلات به دست آمده یک دسته معادله دیفرانسیل از درجه ۲ است . درحل معادلات به دست آمده از نرم افزار محاسباتی ۱EES استفاده شده است.