سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیام فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
علی جعفری – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
حکمت ربانی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بعد از انجام خاک ورزی اولیه در سطح زمین کلوخه هایی ایجاد می شود که باید با انجام عملیات خاک ورزی ثانویه آنها را از بین برد. این عملیات توسط هرس انجام می شود. در این مقاله طراحی و آنالیز نوعی هرس مورد بررسی قرار می گیرد که با حرکت چرخشی خود کار خرد کردن کلوخه ها و سله های موجود و تسطیح سطح زمین را انجام می دهد. هرس هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از دندانه میخی، دندانه انگشتی، دندانه فنری و ارتعاشی که به لحاظ شکل چنگه مانند، چنگه نامگذاری شده اند اما هرسی که د راین مقاله مورد بررسی قرار می گیرد به لحاظ ساختار مارپیچی شکل هرس مارپیچی نامگذاری شد که می تواند علاوه بر شکستن کلوخه ها کار تسطیح زمین را نیز انجام دهد و همچنین به دلیل شکل مارپیچی عضو خاکورز، نیروی کمتری برای کشش لازم دارد. در طراحی خاکورز از فولاد آبدا ده و باز پخت شده(ASTMA-514) و در طراحی شاسی این هرس از قوطی ۵×۵۰×۵۰ میلی متر از جنس فولاد آبداده و بازپخت شده (ASTMA-A36) بر اساس استاندارد ASTM به صورت پیش فرض استفاده شده است. رد تحلیل انجام شده که برای خاک شنی لومی ریز بیشترین جابجایی الاستیک برای عضو خاکورز و شاسی به ترتیب برابر ۳۸/۳۱۵ و ۶/۰۰۱ میلی متر و بیشینه تنش بر اساس معیار ون میسز به ترتیب ۴۱۰ و ۷۳/۳۹ مگا پاسکال بدست آمد که از این مقادیر ضرایب اصمینان ۱/۶۸ و ۳/۳۹ حاصل شد.