سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه میرزایی علی آبادی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
محمدرضا بهاری – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
شهاب الدین ترابیان – دانشکده مهندسی عمران_دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی رفتارلرزه ای و ارایه روش طراحی یک اتصال جدید پسکشیده با سپری پیچی PTTC برای قابهای خمشی فولادی مقاوم دربرابر زلزله می پردازد این اتصال شامل سپری های پیچ شده به بال تیر و ستون می باشد سپری ها به عنوان میراگر انرژی می باشد همچنین کابلهای پس کشیده با مقاومت بالا که به موازات محور تیر نصب شده اند برای بازگرداندن سازه به موقعیت اولیه خود بعداززمین لرزه و ایجاد خاصیت مرکز گرایی اتصال مورد استفاده قرارمیگیرد مدلسازی اتصال برپایه المان های فایبر با استفاده از برنامه OpenSees صورت گرفته است و صحت مدلسازی با استفاده ازنتایج آزمایشگاهی اتصالات پس کشیده موجود درادبیات فنی صورت گرفته است نتایج تحلیل ها نشان میدهد این اتصال تحت بارلرزه ای دارای رفتاری مرکز گرا می باشد.