سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشیار هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
محمود عسگری سوادجانی – دانشجوی کارشناس ارشد
مجتبی طحانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

دراین مقاله به طراحی یک مجرای هوای ورودی مافوق صوت از نوع ترکیبی با سه شیب هندسی همراه با گلوگاه و دیفیوزر مادون صوت درقسمت انتهایی آن پرداخته شده است هدف از طراحی دستیابی به بیشترین بازیابی فشار برای جریان جرمی مورد نیاز موتور در ماخ ورودی ۲/۲ بوده است باعاد مجرای هوای ورودی نسبت به قطر دهانه ورودی موتور محاسبه شده اند معیار طراحی به گونه ای تعریف می شود که دستیابی به بیشترین بازیابی فشار کل زمانی اتفاق بیفتد که امواج ضربه اهی مایل دارای قدت برابر باشند دراین روش طراحی اثرات لایه مرزی برای قسمت مافوق صوت ورودی در نظر گرفته نشده است در حالیکه اثرات اصطکاک و تلفات ناشی از انبساط برای دیفیوزر مادون صوت درنظر گرفته شدها ند از طرفی برای مجرای طراحی شده با شرایط مذکور حل عددی برای هر دو مورد جریان لزج و غیرلزج بررسی شده است و نتایج تحلیل عددی ارایه گردیده است.