سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داور درخشان – استادیار

چکیده:

در این مقاله ابتدا مکانیزم یک طرح جدید در مورد جعبه دنده ای با تغییر دور پیوسته کاملا ارایه خواهد سپس به تجزیه و تحلیل سینماتیکی آن خواهم پرداخت.تحلیل سینماتیک مکانیزم جعبه با نگاشتن معادلات پارامتریک و یک برنامه کامپیوتری ساده به دست خوهد آمد.این برنامه می تواند نسبت سرعت دورانی خروجی به ورودی را بصورت تابعی از زاویه ورودی رسم کند.در مرحله بعد ابعاد مکانیزم را بگونه ای بدست می اوریم که اثرات نیروهای لختی به حداقل برسد.سپس با استفاده از ابعاد بهینه طرح نقشه ای مجسم از آن رسم خواهد شد.در آخر به نتیجه گیری و ارایه چند پیشنهاد خواهیم پرداخت