سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه امام حسین
فرهاد قدک – استادیار، دانشگاه امام حسین (ع)، مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر
مجیدرضا شاه حسینی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله، ابتدا روش طراحی بیبعد برای حلزونی بدون پره درتوربین گازی شعاعی شرح داده میشود. این روش براساس جهت جریان و مقدار عدد ماخ مطلق در ورودی روتور پایه ریزی شدهاست. در این روش، جریان سیال به صورت تراکم پذیر، لزج و یک بعدی فرض میشود، به طوری که بر مشخصات تجربی اتلاف مومنتم زاویهای، اتلاف انرژی و انحراف جریان چرخشی از یکورتکس تکیه میکند. در مرحله بعد، نقاط حلزونی بوسیله کد برنامهنویسی تولید شده و در نرم افزار گمبیت ایجاد هندسه و تولید شبکه باسازمان انجام میپذیرد. سپس با استفاده از نرم افزار فلوئنتجریان درون حلزونی تحلیل میگردد. در این تحلیل، صحت روش طراحی بیبعد و یکنواختی جریان در خروجی حلزونی از نظر سرعت و زاویه جریان مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها از مقایسه نتایج حاصل از حل عددی با مقادیر اولیه درنظر گرفته شده برای طراحی حلزونی، صحت عملکرد این روش تایید میگردد