سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی بهبهانی نژاد – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدهادی معتقد – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

توان حاصل از یک توربین بادی به طراحی آیرودینامیکی پره آن و نوع ایرفویل مورد استفاده برای مقطع پره بستگی دارد درتحقیق حاضر با استفاده از برنامه طراحی و تحلیل ایرفویل اپلر یک ایرفویل جریان ارام برای استفاده درپره های توربین بادی کوچک محور افقی طراحی می گردد در روش اپلر با تحلیل جریان پتانسیل حول دایره و استفاده از یک نگاشت همدیس که ایرفویل را به دایره می نگارد طراحی ایرفویل با استفاده از تحلیل جریان پتانسیل و حل انتگرالی لایه مرزی محاسبه می گردد دراین طراحی توسعه لامینار باکت تازوایای حمله بالا حفظ ضریب لیفت ماکزیمم به صورت تقریبا ثابت و واماندگی ارام عدم حساسیت نسبت به زبری لبه حمله ایرفویل و ضریب گشتاور پایین درحالت لیفت صفر از جمله اهداف مهم هستند براین اساس یک ایرفویل با % ۱۷/۴۴ ضخامت وتر طراحی شده است که منحنیهای حاصل از طراحی نمایانگر دستیابی به اهداف طراحی هستند مقایسه نتایج برنامه اپلر با نرم افزار فلوئنت نشان دهنده مطابقت مطلوب میان آنها تا زاویه حمله ۱۰ درجه است.